Missie

  • onze industriële historische stad herbouwen na de overstroming, haar sociale en technologische transformatie ondersteunen en haar gebruiken als een inspirerend voorbeeld voor andere steden en regio’s in heel Europa;
  • Stolberg helpen nieuwe oplossingen te vinden voor de uitdagingen van klimaatverandering, oplossingen die blijvend zijn en niet alleen voorkomen dat deze catastrofe opnieuw gebeurt, maar ook een voorbeeld zijn voor de rest van Europa;
  • Diverse gemeenschappen samenbrengen en ideeën afstemmen op een duidelijke en gedeelde visie voor de toekomst, gebruikmakend van Stolbergs rijke culturele erfgoed en geschiedenis als basis voor betere wederopbouw;
  • Een platform creëren waarop Stolberg kan fungeren als Europese innovatiehub om nieuwe synergieën te verkennen tussen het “Nieuwe Europese Bauhaus”, de “Green Deal” en het “Groenboek” van Europa Nostra en de metaal-, wasmiddel- en glasindustrie van Om Stolberg te vinden en samenwerkingsverbanden aan te gaan met universiteiten, industriële start-ups en de creatieve industrie.