Activiteiten

• Een toegewijd partnerschap tussen de internationale Stolberg-industrie om te investeren in creatieve industrieën en kleine en middelgrote ondernemingen, en om nieuwe samenwerkingen aan te gaan met de universiteiten van Aken, Maastricht en Luik om van Stolberg een centrum te maken voor innovatie en industrie die wordt gedreven door traditie;

• Niet-gouvernementele organisaties die de natuurlijke en gebouwde omgeving beschermen, kantoren/bedrijfsruimten ter beschikking stellen en vrijwilligers en kleine lokale initiatieven ondersteunen;

• Een traditioneel vliegwiel creëren voor positieve verandering dat in andere landen is uitgeprobeerd en getest. Financieringsregelingen die jonge gezinnen uit de middenklasse de kans kunnen bieden een monumentaal pand te kopen en een bedrijf te starten;

• Stimuleer de gemeente om streng te handhaven op monumentenzorgeisen, zodat eigenaren van rijksmonumenten gedwongen kunnen worden om ofwel te restaureren en goed te restaureren ofwel te verkopen;

• Lokale ondernemers in staat stellen lokale tradities en erfgoed te gebruiken in nieuwe producten. Deze ondernemers konden winkels openen aan de Steinweg, de hoofdstraat van Stolberg, om hun unieke verhaal te delen en ‘regionale’ producten te verkopen. De brouwtraditie van Stolberg moet weer tot leven worden gewekt;

• Actief reageren op en omarmen van nieuwe sociale rituelen, alternatieve levensstijlen, technologische innovaties en ecologische “groene” vereisten. Reflecteren op de veranderende verhouding tussen private en publieke ruimte en kansen bieden;

• Ondersteuning van nieuwe OV-concepten;

• Maak een marketing- en stadsontwikkelingsplan voor de lange termijn dat gebruikmaakt van de kracht en het potentieel van Stolberg. de status van echte toeristenstad bereiken om op zondag winkels te kunnen openen en fors te investeren in een originele en boeiende aanwezigheid op sociale media;

• contacten leggen tussen verschillende gemeenschappen om het bewustzijn van op erfgoed gebaseerde innovatie en vernieuwing te vergroten en nieuwe ideeën te stimuleren door interculturele kruisbestuiving;

• Maak van de stad een proeftuin voor klimaatneutraliteit, vergroen de stad en werk aan een verkeersluwe binnenstad: denk aan Monschau om buiten de binnenstad parkeermogelijkheden te creëren voor bezoekers en bewoners;

• De banden met andere Europese steden met gelijkaardige verhalen en uitdagingen versterken en een actieve partner worden in Europese initiatieven, stedenbanden en digitale samenwerkingsplatforms.