Welkom in Stolberg, de verborgen parel van de Noord-Eifel

Stolberg is een prachtig historisch stadje in een prachtige natuurlijke omgeving. De gastvrije, oude binnenstad wordt gekenmerkt door een middeleeuws kasteel omringd door schilderachtige, geplaveide straatjes met meer dan 750 monumenten.* Als onderdeel van het ‘Natuurpark Voreifel’ wordt Stolberg omringd door 37 natuurgebieden met honderden zeldzame en – in sommige gevallen – unieke dier- en plantensoorten. Door de centrale ligging van de stad zijn Luik, Aken en Maastricht gemakkelijk te bereiken.

Stolberg – voor het eerst genoemd in een 12de-eeuws document – werd eeuwenlang gekenmerkt door de winning en verwerking van erts en steenkool, waarvan het oorsprong teruggaat tot de Keltisch-Romeinse tijd. De stad’s eeuwenlange leidende positie in de Europese messingproductie leverde het de bijnaam “City of Brass” (Koperstad) op. Door de hele stad vind je maar liefst 18 stadspaleizen, gebouwd door de Kopermeesters uit de 17de en 18de eeuw. Stolberg is nog steeds een belangrijke industriestad (met zo’n 14.000 banen in de sector) gericht op innovatie en duurzaamheid.

In het hart van Europa, Europa in het hart

Stolberg is een inherent Europese stad, gelegen in de driehoek Duitsland, Nederland en België, en met historische handelsbetrekkingen met Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa. Sinds 2015 is het officieel een “Europa-actieve gemeente in Noordrijn-Westfalen”. Met twee Europese scholen, vier Europese stedenbanden en een zich steeds verder ontwikkelende toeristische sector bevordert de stad Europese integratie op lokaal niveau.

De overstroming

In de zomer van 2021 werd Stolberg getroffen door een “overstroming van de eeuw”. De catastrofe gelinkt aan klimaatverandering verwoestte het centrum en maakte veel bewoners letterlijk van de ene op de andere dag dakloos. De stad staat voor de opgave zichzelf opnieuw uit te vinden en de inwoners zijn deze uitdaging aangegaan. Het doel is om de stad stap voor stap te ontwikkelen tot een Europese modelgemeente waarin klimaatbescherming, behoud van cultureel erfgoed en sociaal-economische ontwikkeling de leidraad zijn, in lijn met het “New European Bauhaus”-initiatief van de Europese Unie. De financiering van onze projecten door het “Ministerie van Federale en Europese Zaken en Internationale Zaken” moedigt ons hierin aan.
Europa Nostra, de toonaangevende Europese organisatie voor cultureel erfgoed, en het Instituut van de Europese Investeringsbank hebben Stolberg erkend als een van Europa’s meest bedreigde culturele erfgoedsites.

*Stolberg is lid van de “Werkgroep Historische Binnensteden in Noordrijn-Westfalen”.

Stolberg est une belle ville historique dans un cadre naturel magnifique. La vieille ville,  accueillante, se caractérise par un imposant château médiéval entouré de rues pavées pittoresques avec plus de 750 monuments. Dans le cadre du “Parc Naturel Voreifel”, Stolberg est au cœur de 37 réserves naturelles abritant des centaines d’espèces rares et, dans certains cas, uniques parmi la faune et la flore. Par la situation centrale de la ville, Liège, Aix-la-Chapelle et Maastricht sont facilement accessibles.

Stolberg – mentionnée pour la première fois dans un document au début du XIIe siècle – a été façonnée pendant des siècles par l’extraction et le traitement du minerai et du charbon, dont les débuts remontent à l’époque celto-romaine. Sa position de leader dans la production européenne de laiton,  durant des siècles,  lui a valu le surnom de « Cité du Cuivre » (Copper City). Dans toute la ville, vous pourrez découvrir pas moins de 18 palais citadins construits par les maîtres du cuivre des XVIIe et XVIIIe siècles. Stolberg reste une grande ville industrielle (avec environ 14 000 emplois dans le secteur) tournée vers l’innovation et la durabilité.

Au cœur de l’Europe, l’Europe au cœur

Stolberg est une ville intrinsèquement européenne située dans le triangle formé par l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, et avec des liens commerciaux historiques avec la France, le Royaume-Uni et le reste de l’Europe. Depuis 2015, elle est officiellement une “commune européenne active en Rhénanie du Nord-Westphalie”. Avec deux écoles européennes, quatre jumelages de villes européennes et un secteur touristique de plus en plus développé, nous favorisons l’intégration européenne au niveau local.

L’inondation

À l’été 2021, Stolberg a été frappée par une “inondation du siècle”. La catastrophe liée au changement climatique a dévasté le centre-ville et laissé de nombreux résidents littéralement sans abri du jour au lendemain. La ville est confrontée à la tâche de se réinventer. Ce défi est accepté. L’objectif est de faire évoluer la ville étape par étape vers une municipalité européenne modèle dans laquelle la protection du climat, la préservation du patrimoine culturel et le développement socio-économique sont les lignes directrices de l’initiative “New European Bauhaus” de l’Union européenne. Le financement répété de nos projets par le “Ministère des Affaires fédérales et européennes et des Affaires internationales” nous y encourage.
Europa Nostra, la principale organisation européenne du patrimoine culturel et l’Institut de la Banque européenne d’investissement ont reconnu Stolberg comme l’un des sites du patrimoine culturel les plus menacés d’Europe.


*Stolberg est membre du “Groupe de travail sur les centres-villes historiques de Rhénanie du Nord-Westphalie”.

Wij heten u van harte welkom en stellen uw belangstelling zeer op prijs!

Wij nodigen u graag uit om kennis te maken met ons en ons werk.

De koperstad Stolberg gaat ons zeer aan het hart. Daarom zetten we ons in voor de verdere ontwikkeling van deze bijzondere stad en willen we met u delen wat het leven, werken en recreëren in Stolberg zo bijzonder maakt. 

We hopen dat u de tijd neemt om Stolberg met ons samen te ontdekken en dat u onze passie voor deze prachtstad gaat delen.

Onze doelen

Het levendige Stolberg heeft een lange, bewogen geschiedenis. De stad heeft een ruim winkelaanbod, belangrijke (internationale) bedrijven, actieve verenigingen en een prachtige groene omgeving. Het is ons gemeenschappelijk doel om de constructieve krachten in Stolberg bij elkaar te brengen en de stad een bloeiende toekomst te geven rond de volgende thema’s:

    • Stolberg als woonstad met charme, cultuur en een uitstekende leefklimaat

    • Stolberg als welvarende vestigingsplaats met toekomstpotentieel

    • Stolberg als populaire toeristenplaats

Maar een welvarende toekomst komt niet vanzelf. Sterke punten moeten worden aangemoedigd en zwakke punten worden aangepakt. De Vereniging voor Stadsmarketing Stolberg (Gesellschaft für Stadtmarketing Stolberg) is een vereniging om de stad te promoten. Wij zien onszelf – al sinds 1997 – als de drijvende kracht achter de stedelijke ontwikkeling van Stolberg.

Onze taken

We zijn 365 dagen per jaar actief

    • We bundelen krachten

    • We ontwikkelen ideeën 

    • We implementeren projecten

We staan elke dag klaar om onze taken uit te voeren; of het nu gaat om het ontwikkelen van nieuwe concepten en websites, of het bevorderen van een divers detailhandelsaanbod; of het nu gaat om actuele economische vraagstukken op de agenda te zetten of het toerisme te bevorderen; of het nu gaat om de Stolbergse kerstdagen of een stadsfeest, onze openluchtbioscoop op het kasteel, het lentefestival op de Kaiserplatz of de samenwerking met de stadsdelen.

We werken aan oplossingen, pakken de problemen aan en doen actief mee.

Samen en altijd voor Stolberg!

Het team

In goed gezelschap!

Niets werkt zonder de inzet van mensen. Mensen die enthousiast bezig zijn met city-marketing: mensen van grote en kleine bedrijven, van clubs en organisaties, van politieke organisaties en maatschappelijke besturen, en natuurlijk particulieren.

Neem contact met ons op via:

Vereniging voor City Marketing Stolberg

(Gesellschaft für Stadtmarketing Stolberg e.V.)

Kantoor

Villa Lynen

Rathausstrasse 44

52222 Stolberg

telefoon 02402 102 888

info@sms-stolberg.de

www.sms-stolberg.de