Misyon

  • endüstriyel tarihi şehrimizi selden sonra yeniden inşa edin, sosyal ve teknolojik dönüşümünü destekleyin ve onu Avrupa’daki diğer şehirler ve bölgeler için ilham verici bir örnek olarak kullanın;
  • Stolberg’in iklim değişikliğinin zorluklarına yeni çözümler bulmasına yardımcı olmak için, kalıcı çözümler ve bu felaketin tekrar olmasını önlemekle kalmayıp, aynı zamanda Avrupa’nın geri kalanına örnek teşkil edecek;
  • Stolberg’in zengin kültürel mirasını ve tarihini daha iyi yeniden yapılanma için bir temel olarak kullanarak, farklı toplulukları bir araya getirmek ve gelecek için net ve ortak bir vizyon doğrultusunda fikirleri hizalamak;
  • Europa Nostra’nın “Yeni Avrupa Bauhaus’u”, “Yeşil Anlaşma” ve “Yeşil Kağıt” ile Stolberg’in metal, deterjan ve cam endüstrisi arasındaki yeni sinerjileri keşfetmek için Stolberg’in bir Avrupa inovasyon merkezi olarak hareket edebileceği bir platform oluşturmak ve üniversiteler, endüstriyel start-up’lar ve yaratıcı endüstrilerle ortaklıklar kurmak.