Αποστολή

  • Ανοικοδομήστε την βιομηχανική ιστορική πόλη μας μετά την πλημμύρα, υποστηρίξτε τον κοινωνικό και τεχνολογικό της μετασχηματισμό και χρησιμοποιήστε την ως παράδειγμα έμπνευσης για άλλες πόλεις και περιοχές σε όλη την Ευρώπη.
  • Να βοηθήσει τον Στόλμπεργκ να βρει νέες λύσεις στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, λύσεις που θα διαρκέσουν και όχι μόνο θα αποτρέψουν την επανάληψη αυτής της καταστροφής, αλλά θα αποτελέσουν παράδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη.
  • Συνένωση διαφορετικών κοινοτήτων και ευθυγράμμιση ιδεών προς ένα σαφές και κοινό όραμα για το μέλλον, χρησιμοποιώντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία του Stolberg ως βάση για καλύτερη ανασυγκρότηση.
  • Να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα στην οποία ο Stolberg μπορεί να λειτουργήσει ως ευρωπαϊκός κόμβος καινοτομίας για να εξερευνήσει νέες συνέργειες μεταξύ του «New European Bauhaus», του «Green Deal» και του «Green Paper» της Europa Nostra και της βιομηχανίας μετάλλων, απορρυπαντικών και γυαλιού Να βρει τον Stolberg και να δημιουργήσει συνεργασίες με πανεπιστήμια, βιομηχανικές νεοφυείς επιχειρήσεις και δημιουργικές βιομηχανίες.